W związku z realizacją projektu pt.

„Opracowanie robota do inspekcji pyłowych kotłów energetycznych”

w ramach Działania 1.2: Sektorowe programy B+R, Priorytet I: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zapraszamy do składania ofert na dostawę filamentu modelowego dedykowanego do drukarki 3D Stratasys BST1200es, zgodnie ze specyfikacją określoną w zapytaniu ofertowym. Zapytanie ofertowe zostanie przeprowadzone z zachowaniem zasad przejrzystości, uczciwej konkurencji i równego traktowania oferentów oraz wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
Poniżej znajduje się zapytanie ofertowe wraz z załącznikami.

Pobierz

Filament - zapytanie ofertowe

Pobierz

Filament - wzór umowyPobierz

Filament - oświadczenie o braku powiązań (wzór)

Pobierz

Filament - formularz oferty

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt według ustawień przeglądarki.