W związku z realizacją projektu pt.

„Opracowanie robota do inspekcji pyłowych kotłów energetycznych”

w ramach Działania 1.2: Sektorowe programy B+R, Priorytet I: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zapraszamy do składania ofert na dostawę części mechanicznych do robota inspekcyjnego - obudów sprężyn, zgodnie ze specyfikacją określoną w zapytaniu ofertowym. Zapytanie ofertowe zostanie przeprowadzone z zachowaniem zasad przejrzystości, uczciwej konkurencji i równego traktowania oferentów oraz wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
Poniżej znajduje się zapytanie ofertowe wraz z załącznikami.

Pobierz

Części mechaniczne obudowy - zapytanie ofertowe

Pobierz

Części mechaniczne obudowy - wzór umowyPobierz

Części mechaniczne obudowy - oświadczenie o braku powiązań (wzór)

Pobierz

Części mechaniczne obudowy - formularz ofertyPobierz

Części mechaniczne obudowy - dokumentacja techniczna

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt według ustawień przeglądarki.